1ο Μήνυμα:

Το μήνυμα επιβεβαίωσης που θα λάβετε θα είναι σε κατάσταση αναμονής (status: waiting) μέχρι να ελεγχθούν τα στοιχεία της κράτησης σας και να γίνουν τυχον διευκρινήσεις. Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να ειδοποιεί την υπηρεσία σε περίπτωση που δεν λάβει το μήνυμα επιβεβαίωσης ή στην περίπτωση που κάποιες από τις λεπτομέρειες κράτησης είναι ανακριβής. Όλες οι λεπτομέρειες που έχετε εισάγει ή έχετε ζητήσει να εισαχθούν στην διαδικασία κράτησης θα εμφανιστούν λεπτομερώς στο μήνυμα επιβεβαίωσης, καθώς και στην τελευταία σελίδα μετά την πληρωμή.

Παρακαλώ εκτυπώστε και φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για το αρχείο σας.

2ο Μήνυμα:

Μόλις γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των στοιχείων θα σας αποσταλεί το 2ο μήνυμα στο οποίο θα ενημερώνεστε για την κατάσταση της κράτησης σας (status).

  • Status: Accepted (αν η κράτηση σας γίνει αποδεχτή)
  • Status: Rejected (αν η κράτηση σας απορριφθεί) Κάθε αλλαγή στις λεπτομέρειες μεταφοράς υπόκειται στις ακόλουθες χρεώσεις τροποποίησης.

Επιπρόσθετα, κάθε ακύρωση υπόκειται στις ακόλουθες χρεώσεις ακύρωσης.

Παρακαλώ να σημειωθεί: στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας, θα εμφανιστούν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της κράτησης για να τα ελέγξετε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία και επιβεβαιωθεί η μεταφορά. Παρακαλείσθε να ελέγξετε και να διορθώσετε τυχόν λάθη.