Αλλαγή ώρας ή δρομολογίου από 10 ημέρες ή και περισσότερες πριν την ημερομηνία μεταφοράς δεν χρεώνονται.

Αλλαγή ώρας ή δρομολογίου για τις τελευταίες 3 ημέρες – πριν την ημερομηνία μεταφοράς χρεώνονται 10€.

Αλλαγή ώρας ή δρομολογίου για τις τελευταίες 48 ώρες πριν την ημερομηνία άφιξης δεν μπορούν να θεωρούνται εγγυημένες.